Kepala Desa

31 Januari 2017 19:21:51 WIB

 

 

Nama

: Subagyohadi 

 

Alamat

:SratenRT.02 Canden,Jetis,Bantul,Daerah Istimewa     Yongyakarta

 

lurah ke 

: 5(lima)

 

Menjabat 

: 03-03-2014 sampai 03-03-2020

 

 Lahir

: Bantul, 30-05-1968

 

Agama

: Islam

 

Pendidikan

: SLTA